Ordbogsopslag

brugerindflydelse  [user influence]

Indflydelse af brugere, enten som enkeltpersoner eller via foreninger og institutioner, fx på (dele af) et biblioteks eller et museums drift. Et formaliseret organ for brugerindflydelse er et brugernævn. Se også: brugerdreven innovation, brugerdrevne anskaffelser, brugerinvolvering, brugerorienteret klassifikation, brugertilpasning, brugerideologi m.v.

Klynge:

Brugere

Sidst ændret:  11.10.2014