Ordbogsopslag

filialbibliotek  [branch library]

Inden for det kommunale biblioteksvæsen: biblioteksfilial som indgår i systemet af udlåns- og referenceafdelinger. Administrationen af systemet sker fra kommunens hovedbibliotek. Jf. folkebibliotek. Se også: distriktsbibliotek, udlånsstation og servicepunkt.

Synonym:

lokalbibliotek

Klynger:

Bibliotekets afdelinger og inventar

Biblioteks- og informationscentertyper

Sidst ændret:  07.09.2018