Ordbogsopslag

akribi  [accuracy; meticulousness; carefulness]

Note til ovenstående term

På engelsk bruges accuracy både om akribi og nøjagtighed

Omhu og nøjagtighed. Kvalitetskriterium for videnskabelig litteratur. Termen bruges bl.a. inden for editionsfilologi.

Klynge:

Videnskab

Sidst ændret:  04.11.2016