Ordbogsopslag

mediekompetence  [media literacy]

Evnen til at forstå og afkode (nye) medier, herunder at bruge disse til at organisere, formidle og skabe information. Jf. digital kompetence og informationskompetence.

Klynger:

Brugere

Informationskompetence og læring

Sidst ændret:  18.07.2016