Ordbogsopslag

digital arv  [digital private archive; digital heritage]

Digitale dokumenter, fx e-mails, digitale fotografier o.l. samt profiler på sociale medier, som en afdød efterlader ved sin død, og hvortil der kræves password for at få adgang til at læse og/eller mulighed for at slette. Se også: privatarkiv, MyArchive, afindeksering og digital bevaring.

Klynger:

Arkiv og arkivering

Bevaring

Sidst ændret:  19.03.2016