Ordbogsopslag

erindringskultur  [cultural memory; collective memory]

Menigmands historiebrug, der gør sig gældende i en hverdagssammenhæng som fælles erindringer, i modsætning til faget historie som en videnskabelig form for erkendelsesvirksomhed. Se også: afindeksering, erindringssted, historisk person, memoirer, mundtlig overlevering og kulturarv.

Klynger:

Bevaring

Museologi

Sidst ændret:  07.07.2016