Ordbogsopslag

variantudgave  [variant edition]

Videnskabelig udgave af litterær tekst med angivelse af alle forekommende forskelle (variantapparatet) mellem teksten i de af forfatteren besørgede udgaver. I det omfang det er muligt inddrages manuskripter, fx udkast, renskrift og trykmanuskript. Jf. arkivudgave. Se også: variorumudgave og historisk-kritisk udgave.

Klynger:

Bibliografibegreber

Bog

Publikationstyper

Sidst ændret:  01.07.2017