Ordbogsopslag

analog repræsentation  [analog representation (am.); analogue representation (brit.)]

Repræsentationsform der tilstræber at stemme overens med eller efterligne det repræsenterede. Analog repræsentation har særlig interesse ved variation eller forløb som er kontinuerte (uden spring eller "huller"); fx repræsenterer væskesøjlen i et termometer den omgivende temperatur på analog måde, og et speedometer med viser repræsenterer hastighed analogt. Modsætningsvis gengiver digital repræsentation variation eller forløb trinvis, nemlig ved en række af tilordnede talværdier; disses indbyrdes afstande (intervallerne mellem dem) gøres tilstrækkelig små til at det kontinuerte fænomen gengives så nøje som formålet med repræsentationen kræver. Jf. digital repræsentation og analogt medium.

Klynge:

Informationsteknologi

Sidst ændret:  23.09.2015