Ordbogsopslag

Moths ordbog  [Moths ordbog]

Titel1 på en modersmålsordbog (og samtidig en tosprogsordbog dansk-latin) publiceret på internettet. Det er en historisk ordbog der dækker det danske sprog omkring år 1700 - både skriftsproget og talesproget med mange faste udtryk2. Værket er udarbejdet af gehejmeråd Matthias Moth (1649-1719) på grundlag af indberetninger fra hele landet. Ordbogen omfatter i alt 62 hidtil uudgivne håndskrevne foliobind. I 2013 publiceres værket af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i en digital udgave, som stadig bearbejdes.
På grund af sit omfang og kildegrundlag (indberetninger) må værket betegnes som et monumentalværk, og på baggrund af det lange tidsrum, der er gået fra manuskript til udgivelse kan det også rubriceres som en sent anerkendt publikation.

Hjemmeside (digital version af ordbogen) - Ordbogen som app1.

Klynger:

Internet (konkrete websites)

Ordlister, ordbøger & termbanker

Værker

Sidst ændret:  24.08.2017