Ordbogsopslag

aktør-netværksteori  [actor-network theory; ANT]

En referenceramme (snarere end en teori) til systematisk at beskrive infrastrukturen omkring videnskabelige og teknologiske gennembrud. Både mennesker, artefakter og andre kulturelle frembringelser forstås som aktører (men ikke dermed nødvendigvis som havende intentionalitet. Se også co-word analyse

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  19.03.2016