Ordbogsopslag

Biblo  [Biblo]

Historisk korporation: Navn på danske folkebibliotekers portal om bøger, film, musik, spil mv. specielt for målgruppen børn mellem 7-14 år - uden reklamer eller stødende eller skræmmende billeder og indhold. Der var mulighed for at børn selv kan bidrage. Åbnet 2010 under navnet Palles Gavebod på initiativ af Styrelsen for Bibliotek og Medier, fra april 2016 med navnet Biblo. Se også: forældrekontrol og børnebibliotek. Biblo.dk lukkede den 31. december 2019
Hjemmeside (lukket).

Synonym:

Palles Gavebod  [Palles Gavebod]

Klynger:

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Internet (konkrete websites)

Sidst ændret:  14.03.2024