Ordbogsopslag

brugerdreven innovation  [user-driven innovation; user innovation]

Inddragelse af brugere i udvikling og formidling af nye produkter. Inden for it: Tilpasning af systemer (fx et bibliotekssystem eller en hjemmeside) efter brugernes behov, ønsker eller adfærd. Jf. brugerinddragelse, innovation, usability, brugerindeksering. Se også: folkelaboratorium.

Klynger:

Brugere

Informationskompetence og læring

Systemdesign og organisationsudvikling

Sidst ændret:  06.05.2014