Ordbogsopslag

elektronisk patientjournal  [electronic patient record; electronic medical record; EMR; electronic health record]

Registreringer om patienter i en database, der kan give adgang til oplysninger, der er relevante i behandlingsøjemed. Jf. sundhedsinformatik.

Synonymer:

e-journal

elektronisk sygejournal

EPJ  [EHR]

Klynger:

Arkiv og arkivering

Dokumenter (upublicerede)

Genre

Sidst ændret:  11.05.2014