Ordbogsopslag

bibliotekskonsulent  [library consultant]

Stillingsbetegnelse for en sagsbehandler ved det statslige centralorgan på biblioteksområdet (i Danmark Kulturstyrelsen). Betegnelsen ses dog også brugt om fx freelancebibliotekarer og andre, der tilbyder hjælp til biblioteksudvikling o.l.

Klynge:

Personkategorier

Sidst ændret:  03.03.2014