Ordbogsopslag

Danskernes Digitale Bibliotek  [Danish Digital Library]

Navnet på projekt der som supplement til de fysiske materialer på (folke)bibliotekerne, anbefaler en fælles indgang til bibliotekerne på internettet med formidling af digitale medier som film2, computerspil, musik og litteratur samt digitaliseret kulturarv og netværk med andre brugere ved hjælp af social teknologi (sociale medier). Projektet er lanceret 2010, og dele af det er integreret i Bibliotek.dk. Se også: databrønd.
Hjemmeside

 En ny forening Det Digitale Folkebibliotek skal fremover varetage DDB's opgaver med at drive og udvikle løsninger inden for folkebibliotekernes digitale tilbud. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 4. maj 2020.

Synonymer:

DDB2  [DDL]

Det Digitale Folkebibliotek

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Informationsteknologi

Internet (konkrete websites)

Sociale teknologier

Sidst ændret:  07.05.2020