Ordbogsopslag

evidenshierarki  [hierarchy of evidence]

Inden for evidensbaseret praksis en klassifikation af dokumenter efter de forskningsmetoder, de er baseret på. Visse metoder, fx kliniske lodtrækningsforsøg står som regel højt i hierarkiet (tildeles stor vægt), mens fx kohorte studier står lavere og caseanalyser samt anekdotisk evidens ofte står i bunden af hierarkiet. Se også systematisk review og metaanalyse.

Synonym:

evidensstige

Klynge:

Forskningsmetoder

Sidst ændret:  02.03.2014