Ordbogsopslag

copyrightmærke  [copyright symbol]

Et mærke (jf. sigel), der kan figurere på et eksemplar1 af et værk, som indehaveren af ophavsretten til værket ønsker at beskytte mod kopiering, efterligning eller anden ulovlig brug. For trykte værker gælder mærket Copyright-symbol, efterfulgt af rettighedsindehaverens navn og årstallet for værkets første publicering. Visse lande kræver bøgers copyrightmærke anbragt på bagsiden af titelbladet. På musikalier, fonogrammer og spillefilm benyttes P copyright-symbol.

Klynge:

Tegnsæt, bogstaver og symboler

Sidst ændret:  17.03.2014