Ordbogsopslag

cirkulære  [circular]

Rundskrivelse. Betegner ofte en ministeriel retsforskrift udstedt i forbindelse med en lovs gennemførelse; herunder også tjenestebefalinger til underordnede myndigheder der skal medvirke ved lovens administration. Se også: Retsinformation.dk.

 Visse cirkulærer af almen interesse er indtil 1. januar 2013 optaget i Ministerialtidende.

Synonym:

CIR

Klynger:

Information og samfund

Publikationstyper

Sidst ændret:  15.09.2015