Ordbogsopslag

idiografisk  [idiographic]

Et videnskabsideal, der betoner studiet af enkeltting fremfor generelle love (sidstnævnte betegnes modsvarende et nomotetisk videnskabsideal). Indenfor mange fag svinger dominansen af hhv. nomotetiske og idiografiske videnskabsidealer og med en moderne, bredere opfattelse af videnskabelighed bliver det vanskeligere at opretholde et skarpt skel imellem disse idealer.

Indenfor Informationsordbogens domæne kan man sige at betoningen af konkrete værker er et udtryk for en idiografisk holdning, hvorimod bibliometri normalt er et udtryk for en nomotetisk holdning.

Klynger:

BDI-teori

Videnskab

Sidst ændret:  31.07.2012