Ordbogsopslag

danekræ  [Danish fossil trove]

En geologisk genstand eller en botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er fundet i Danmark, er danekræ, såfremt genstanden er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Lovgrundlaget er lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 (museumsloven). Jf. kulturarv.

Klynger:

Bevaring

Informationsbærende materialer

Museologi

Sidst ændret:  19.09.2012