Ordbogsopslag

danefæ  [Danish treasure trove]

Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi. Lovgrundlaget er ;lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (museumsloven). Jf. kulturarv. Se også: unikum.

Klynger:

Bevaring

Informationsbærende materialer

Museologi

Sidst ændret:  28.01.2018