Ordbogsopslag

bogtyveri  [book theft]

Uretmæssig tilegnelse af bøger fx fra et bibliotek eller en boglade, som regel med henblik på videresalg. Se også: bibliomani og bogslagter.

Synonymer:

bibliokleptomani  [bibliokleptomania]

bibliotekstyveri  [library theft]

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Bevaring

Biblioteksvæsenet

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Forlag og boghandel

Information og samfund

Museologi

Sidst ændret:  15.04.2021