Ordbogsopslag

validitet  [validity]

I statistik og metodelære er et validt mål et mål, der måler det, som det formodes at måle (jf. reliabilitet). For vidensorganiserende systemer: Hvorvidt der gives et retvisende billede af det, der repræsenteres.

Klynge:

Forskningsmetoder

Sidst ændret:  13.12.2015