Ordbogsopslag

hyperkomplekse samfund  [hypercomplex society]

Sociologisk tese om informationssamfundet som et samfund, der er præget af stor kompleksitet, hvilket indebærer, at vi ikke kan overskue samfundet fra et enkelt observationspunkt. Samfundet må iagttages fra forskellige punkter med hver deres iagttagelseskode. Tesen om det hyperkomplekse samfund er formuleret af Lars Qvortrup i bogen Det hyperkomplekse samfund (1998). Den er blandt andet inspireret af den tyske sociolog Niklas Luhmann.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  23.02.2014