Ordbogsopslag

ph.d.-graden i biblioteks- og informationsvidenskab  [ph.d. in library and information science]

Ph.d.-uddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskabDanmarks Biblioteksskole blev indført i 2001 (fra maj 2010: Det Informationsvidenskabelige Akademi). Den er normeret til 3 års heltidsstudier (180 ECTS-points) og følger samme bekendtgørelse som ph.d.-studierne ved de øvrige højere uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen kan dog også tages på deltid, og deltidsstudiernes længde kan variere fra 4 til 6 år.

I Danmark er ph.d. graden ikke den højeste akademiske grad, jf. doktorgraden i biblioteks- og informationsvidenskab.

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Personkategorier

Sidst ændret:  08.09.2018