Ordbogsopslag

bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab  [bachelor in library and information science]

Beskyttet titel for person med 3-årig uddannelse ved Det Informationsvidenskabelige Akademi. Studieordning i henhold til Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole (Uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr. 740 af 30/06/2008).

Synonym:

BSc

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Personkategorier

Sidst ændret:  08.09.2018