Ordbogsopslag

fagkritik

En tværfaglig strømning og et teoretisk synspunkt, der opstod i forbindelse med studenteroprøret i 1968. Som BDI-teori er den beslægtet med videnkritik, dvs. indebærer et teoretisk syn om at BDI kritisk skal undersøge de medier, systemer og forhold, hvori viden produceres og formidles, jf. kritisk teori og marxisme.

Klynger:

BDI-teori

Videnskab

Sidst ændret:  16.01.2012