Ordbogsopslag

diplomatarium  [diplomatic edition]

En skreven eller trykt samling af ældre historiske aktstykker (hovedsageligt diplomer, dvs. retsgyldige dokumenter), omfattende enten et helt land i en vis tid eller en enkelt landsdel, en købstad, et kloster, en enkelt familie osv. Se også: diplomatarisk udgave og brevsamling.

Klynger:

Arkiv og arkivering

Publikationstyper

Sidst ændret:  10.05.2015