Ordbogsopslag

text mining  [text mining; text data mining]

Automatisk udvinding af »kvalitetsinformation« fra store ustrukturerede tekstmasser, jf. mining. Text mining er et tværfagligt forskningsområde, der involverer bl.a. informationsgenfinding, kunstig intelligens, statistik og sprogteknologi.

Synonym:

tekstudgravning

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

BDI-metaforer

Informationsteknologi

Sidst ændret:  07.08.2013