Ordbogsopslag

grounded theory  [grounded theory]

En samfundsvidenskabelig tilgang, hvor udgangspunktet for forskeren er at være så åben, som det er muligt, over for sine data, og derved tillade processer og adfærdsmønstre at fremkomme fra data. Grounded theory er således en overvejende induktiv metodologi. ("Begrundet teori"; "empirisk funderet teori" har været brugt som danske betegnelser, men forekommer vildledende). Den har også været anvendt i BDI og der har været fremsat kritik af mangel på indre konsistens i denne tilgang.

Klynger:

BDI-teori

Forskningsmetoder

Sidst ændret:  05.01.2015