Ordbogsopslag

leksikografi  [lexicography]

Studiet af ordbøger, som svarer til det engelske begreb lexicon. Leksikografi kan opfattes som en anvendelse af leksikologi, som det er nært beslægtet med. Fagleksikografi er et speciale, der beskæftiger sig med fagordbøger. Dataleksikografi (engelsk: computational lexicography) er studiet af udformningen af orddatabaser, maskinlæsbare ordbøger, tesauri og termdatabanker.

Klynger:

!Term i arbejde (bh)

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Sidst ændret:  26.04.2016