Ordbogsopslag

magasinpost

Forsendelser med et ensartet, trykt indhold, som fx kataloger, brochurer og blade, som udgives med mindst fire numre om året, og som efter indgået aftale med Post Danmark kan distribueres med postvæsenet til nedsat pris. Findes i flere varianter som fx maskinel magasinpost og sorteret magasinpost. Afløser tryksag2.

Klynger:

Periodika

Publikationstyper

Sidst ændret:  02.06.2012