Ordbogsopslag

billeddokument  [iconic document]

Dokument hvori det billedmæssige aspekt er fremherskende. Jf. billede.

Synonym:

ikonisk dokument

Klynger:

Billeder

Grafisk teknik

Sidst ændret:  24.03.2013