Ordbogsopslag

videnbaseret system  [knowledge-based system]

Edb-system omfattende en videnbase med fakta og regler, og en inferensmekanisme der anvender videnbasen til at give løsninger på stillede opgaver på en måde som svarer til menneskelig ræsonneren. Under opgaveløsning kan systemet føje opnåede resultater (fakta og regler) til videnbasen, men den grundlæggende videnbase består af input fra specialister (eksperter) inden for det pågældende systems faglige kompetenceområde, ofte kaldt dets domæne1. Faktiske videnbaserede systemers domæner er ret snævre. Jf. kunstig intelligens.

Synonymer:

ekspertsystem  [expert system]

vidensbaseret system

Note til ovenstående term

angående stavemåde jf. videns-

Klynger:

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Informationsbegreber

Informationsteknologi

Sidst ændret:  18.07.2016