Ordbogsopslag

uniform titel  [uniform title]

Standardiseret titel1 som anvendes ved katalogisering1 af et værk der findes udgivet under forskellige titler eller uden titel. Anvendelse af uniforme titler gør det muligt at kollokere alle udgaver af et værk, jf. kollokation1. Se også: opusnummer.

 2) Standardiseret titel der anvendes til at skelne værker med enslydende bibliografiske titler fra hinanden. 
 3) Standardiseret fællestitel der anvendes til at samle materiale med flere værker eller uddrag el.lign. af flere værker (fx samlede værker eller værker i en bestemt litterær eller musikalsk genre) af et bestemt ophav.

Synonym:

konventionel titel  [conventional title]

Klynger:

Metadata og katalogisering

Musik

Titelarter

Sidst ændret:  06.10.2018