Ordbogsopslag

UF  [UF; USED FOR]

Symbol (sigel) som angiver en ækvivalensrelation mellem to termer: at deskriptoren eller emneordet der står foran UF (det anbefalede emneord) er brugt i stedet for det efterstående emneord (det frarådede emneord, nondeskriptoren). Ved den reciprokke henvisning, dvs. fra det frarådede emneord til det anbefalede emneord, bruges symbolet USE. Symbolerne UF og USE anvendes i tesauruser, eksempelvis således:

computer UF datamat
datamat USE computer

UF anvendes også i sin uforkortede form USED FOR.

Synonym:

USED FOR  [USED FOR]

Klynger:

Henvisning, referencer

Indeksering

Ord, termer, begrebsrelationer

Tegnsæt, bogstaver og symboler

Sidst ændret:  11.08.2012