Ordbogsopslag

supplerende materiale  [supplementary material; supplementary publication]

Materiale uden for en bogs hovedtekst. Supplerende materiale - såsom tabeller, grafer, figurer, billeder og illustrationer - forekommer: dels som afhængige publikationer i særlige tillæg (bilag) til hovedteksten, dels som supplerende publikationer med henvisning til den publikation de supplerer, dels som supplementer med henvisning til den publikation de udvider eller opdaterer. Hvis en supplerende publikation udgives samtidig med grundbogen, vil det normalt i grundbogen være angivet at der eksisterer supplerende publikationer.

Synonym:

støttemateriale  [ancillary material]

Klynger:

Dele af dokumenter

Metadata og katalogisering

Publikationstyper

Sidst ændret:  12.12.2013