Ordbogsopslag

sognebibliotekar  [parish librarian]

Ikke-faguddannet leder af et bibliotek i et landsogn. Begrebet sognebibliotekar blev i Danmark ved kommunalreformen i 1970 afløst af begrebet deltidsbibliotekar, der udgik af brug ved revision af Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed.

Klynge:

Personkategorier

Sidst ændret:  27.07.2015