Ordbogsopslag

skolebibliotekar  [school librarian]

Lærer, der varetager den daglige ledelse af skolebiblioteket i en folkeskole, og som har gennemgået overbygningsuddannelsen for skolebibliotekarer på Centre for Videregående Uddannelse (CVU) (eller tidligere på Danmarks Lærerhøjskole). Jf. uddannelsesbibliotekar. Se også: lærerbibliotekar.

Klynger:

Informationskompetence og læring

Personkategorier

Sidst ændret:  14.03.2013