Ordbogsopslag

semantisk diagram  [semantic map]

Grafisk fremstilling af et semantisk felt, med angivelse af ordenes større eller mindre betydningsmæssige kontakt, evt. også af betydningssammenhængenes art, semantisk relation. Semantiske diagrammer som hjælpemiddel i informationssøgning er foreslået af bl.a. den amerikanske dokumentalist Lauren B. Doyle (*1926) i 1961. Jf. pilediagram og semantik.

Klynger:

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Ord, termer, begrebsrelationer

Ordlister, ordbøger & termbanker

Tegnsæt, bogstaver og symboler

Sidst ændret:  10.08.2020