Ordbogsopslag

pligtaflevering  [copyright deposit; legal deposit]

Udlevering fra producent eller udgiver af publicerede værker i ét eller flere eksemplarer til en offentlig institution med ansvar for bevaring af (en del af) kulturarven. (NB: tidligere var det tryksager, der var afleveringspligtige). Jf. bibliotekslovgivning, pligtafleveringsbibliotek, Netarkivet.dk og Statens Mediesamling. Se også: publicering1.

 Gældende dansk lov er Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentgjort materiale med tilhørende Bekendtgørelse nr. 636 af 13. juni 2005. (Revisionsklausul ophævet 2011: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137426).

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Bevaring

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  03.09.2018