Ordbogsopslag

ODA  [ODA; Open Document Architecture; office document architecture and interchange format]

Standard for opbygning af kontordokumenter (breve, rapporter, memoer), herunder også den grafiske opbygning, til elektronisk overførsel. ODA kan endvidere anvendes som format ved overførsel af data mellem forskellige tekstbehandlingsanlæg og -programmer.

Klynge:

Informationsteknologi

Sidst ændret:  14.01.2012