Ordbogsopslag

nodetryk  [music print]

Trykt dokument med musikalier i bogform eller som løsblade (herunder etbladstryk), i en lang periode sat med løse typer, jf. satstryk og tryk. (Modsat: musikhåndskrift, jf. håndskrift2). Se også: Dansk musikfortegnelse, partitur og stemme1.

 Ordet bruges også om metoden til massefremstilling af musikalier. Tidlige tryk er udført i forskellige teknikker som fx træsnit, xylografi, kobberstik, stik i en tinlegering (nodestik) og litografi1, nyere teknikker er fx fotozinktryk, fotokopi og print fra computer.

Klynger:

Informationsbærende materialer

Musik

Publikationstyper

Typografi

Sidst ændret:  09.11.2018