Ordbogsopslag

målebordsblad  [topographic basemap scale 1:20 000]

Historisk begreb: Kortblad tilvejebragt ved måling med en kikkertlineal (eller universaldiopter) anbragt på et vandret opstillet målebord. Målebordsblade er nu afløst af 4 cm kortblade i målforholdet (målestoksforholdet) 1:25 000, udgivet af Kort- og Matrikelstyrelsen. (Kort- og Matrikelstyrelsen skiftede 1. januar 2013 navn til Geodatastyrelsen).

Klynge:

Kartografi

Sidst ændret:  09.11.2018