Ordbogsopslag

menu  [menu]

Ved informationssøgning fx via databaser eller hjemmesider kan indgang til og brug af systemet være styret af en menu - et "spisekort" med valgmuligheder. En menu er almindeligvis en hierarkisk struktur. Brugeren præsenteres på hvert trin for en række valg, og gennem sine valg ledes brugeren trinvis frem gennem systemet. Øverste niveau, dvs. det første niveau man møder, kaldes ofte hovedmenuen.

Klynger:

BDI-metaforer

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Søgning

Sidst ændret:  26.07.2015