Ordbogsopslag

lovudgave  [law edition]

Udgave1 af en enkelt lov1 eller af love for et nærmere fastsat område. En lovudgave kan foruden lovtekst(en) indeholde kommentarer og derved have karakter af håndbog over retsreglerne på det pågældende lovgivningsområde.

Klynger:

Bibliografibegreber

Publikationstyper

Sidst ændret:  27.07.2015