Ordbogsopslag

atlasblad  [topographic basemap scale 1: 40 000]

Betegnelse for en kortbladserie i målforholdet (målestoksforholdet) 1: 40 000 udgivet af Geodætisk Institut; serien er senere afløst af 2 cm kort (i målforholdet 1: 50 000), udgivet af Kort- og Matrikelstyrelsen (som siden 1. januar 2013 skiftede navn til Geodatastyrelsen).Jf. cm kort og generalstabskort.

Klynge:

Kartografi

Sidst ændret:  07.12.2017