Klynge:  Publikationstyper

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 accidenstryk

 adressebog

 afhandling

 afhandlingslitteratur

 afhængig publikation1

 afhængig publikation2

 afslutning på forfatterskab

 album3

 almanak

 anetavle

 anmeldelsesessay

 annal1

 annonce

 anonymt værk

 anordning

 antologi

 arbejdsbog

 arbejdspapir

 arkivudgave

 atlas1

 audiobog

 avertissement

 avis

 aviskronik

 bandlyst bog

 basisbog

 BBB

 begivenhedskronologi

 begynderbog

 BEK

 bekendtgørelse

 bekendtgørelse af lov

 betænkning

 Biblia Pauperum

 bibliofiludgave

 bibliografisk vejledning

 bibliotekarstand

 biblioteksvejviser

 billedbog

 billedværk

 billigbog

 biografisk leksikon

 blandede skrifter

 blogroman

 blook

 bluesheet

 blå bog2

 blåbog

 bog1

 bog2

 bog4

 bog + bånd

 bogforbud

 bogklubudgave

 bogserie

 bogtrailer

 bowdlerisering

 brevbog2

 breviar

 brevudgave

 brochure

 brugervejledning2

 brugsanvisning

 brunbog

 bulletin

 bundlingudgave

 bønnebog

 børnebog

 børnelitteratur

 call for papers

 cfp

 CIR

 cirkulære

 corrigenda

 dagblad

 datablad

 datahåndbog

 datatidsskrift

 De Gule Sider Symbol for registreret varemærke

 debut

 definitiv udgave

 dekalogi

 del af serie

 det systematiske forskningsreview

 digital version

 digitalt dokument

 digitalt objekt

 diplomatarisk udgave

 diplomatarium

 direktiv

 diskurssyntese

 disputats

 dissertation

 distriktsblad

 doktorafhandling

 doktordisputats

 dokumentcyklus

 dokumenttype

 dom

 duologi

 dynamisk dokument

 dynamisk netpublikation

 dødfødt tidsskrift

 e-avis

 e-zine

 early view

 easy reader

 efemera

 efemeride

 efterslægtstavle

 eksemplar på stort papir

 eksemplarfremstilling

 elektronisk avis

 elektronisk dokument

 elektronisk tidsskrift

 elektronisk udgave

 elektronisk version

 elevens bog

 encyklopædi

 endelig udgave

 enkeltbladstryk

 ennealogi

 errata

 essay

 etbladstryk

 facitliste

 fagbibliografisk vejledning

 fagblad1

 fagblad2

 fagencyklopædi1

 fagleksikon

 faglitteratur

 fagtidsskrift

 faksimileudgave

 farmakopé

 farvebog

 fattigmandsbibel

 festskrift

 firmapublikationer

 flagskibspublikation

 fleksiplade

 flyveblad

 folkebog

 folkeudgave

 for dosmere

 for dummies

 forbudt bog

 foredrag

 foreløbig udgave

 foreningsblad

 forfatterserie

 forfattervejviser

 forhåndsvisning1

 forkortet udgave

 forlagsserie

 forløber

 formelsamling

 forordning

 forskningsrapport

 forskningssyntese

 fortegnelse

 fortsættelsesværk1

 fortsættelsesværk2

 forudgivelse

 fremlæggelsesskrift

 frilæsningsbog

 føljetonroman

 gadeplakat

 gavebog2

 grundbog

 grønbog

 grå litteratur

 gråbog

 guide til informationskilder

 guidebog

 gulbog

 gør det selv

 gør det selv-publicering

 handelskalender

 heptalogi

 hexalogi

 historisk-kritisk udgave

 hjemmeside

 homepage

 hovedværk

 humanistisk litteratur

 husorgan

 hvidbog

 hæfte1

 håndbog

 illegalt skrift

 illustrationsværk

 indføring

 indledning2

 informationsblad

 informationscyklus

 inkunabel

 institutionelt repository

 instruktionsbog

 integral udgave

 internationalt tidsskrift

 internetside

 introduktion1

 introduktionsbog

 jubilæumsskrift

 kalendarium

 kalender

 kanon

 kildebog

 kildedokument1

 kildelitteratur

 kildesamling

 kildetekst1

 kirkebog

 kittelbog

 klartekstudgave

 klassiker

 kodificere

 kogebog

 kommuneatlas

 kompendium1

 kompendium2

 kompendium3

 konferencekalender

 kongelig anordning

 kongresakter

 kongresberetning

 kongreskalender

 konversationsleksikon

 kopifiti

 krestomati

 kritisk digitalisering

 kritisk gennemset udgave

 kritisk udgave

 kronik1

 kronik2

 krønike

 kulturarvsatlas

 kulturmiljøatlas

 kvadrilogi

 kvintologi

 køreplan

 LBK

 lejlighedstryksag

 leksikon

 lektionsplan

 letlæselig bog

 letlæsningsbog

 letter journal

 liber daticus

 libretto

 litteratur

 litteratur uden for bøgerne

 lokalavis1

 lokalavis2

 lov1

 lovbekendtgørelse

 lovgivningsdokument

 lovsamling

 lovudgave

 luksusudgave

 lydavis

 lydbog

 lærebog

 lærerens bog

 læsebog

 læseplan1

 læseprøve1

 læserbrev

 læseudgave

 løbende revision

 løbeseddel

 magasin1

 magasinpost

 magnum opus

 makrodokument

 mammutværk

 mangfoldiggørelse

 manual

 meddelelser1

 meddelelser2

 medlemsblad

 megatidsskrift

 melodiudgave

 menda typographica

 midlertidig udgave

 milepæl

 ministeriel anordning

 monografi

 monografiserie

 monumentalværk

 museumsvejviser

 musikalier

 mødekalender

 nanopublikation

 nationalbiografi

 nationalencyklopædi

 nationalleksikon

 netavis

 netpublikation

 newsletter

 node1

 nodetryk

 Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling

 norm2

 normativ ordbog

 NTIK

 nyhedsblad

 nyhedsbrev

 nyhedskronologi

 nyoversættelse

 offentlig publikation

 offentliggørelsesskrift

 officielt dokument

 oktalogi

 oktologi

 open source

 opskriftsbog

 opslag4

 opslagsbog

 opslagsværk

 ordbog

 ordinær udgave

 originalavis

 oversigtsartikel

 oversættelse1

 pamflet

 paper

 paperback

 papiravis

 papirvare

 parlamentstryk

 partiturudgave

 patent

 patentbeskrivelse

 patentkrav

 patentlitteratur

 patentskrift

 pentalogi

 periodikum

 perm-til-perm-oversættelse

 piratudgave

 pjece

 plakat

 podcast

 podcasting

 polygrafi

 postliste3

 postprint

 pragtudgave

 preprint

 prequel

 presseinformation

 pressemeddelelse

 preview

 primær litteratur

 printavis

 privattryk

 proceedings

 programmeret tekst

 præpublikation

 præskriptiv ordbog

 prøvehæfte

 prøvesider

 publikation

 publikationsforsinkelse

 publikationstype

 rapportlitteratur

 realregister1

 realregister2

 redaktionel artikel

 redaktionelt stof

 referencelitteratur

 referencemodel

 referenceværk

 rejsefører

 rejseguide

 reklame

 reparationshåndbog

 Request for Comments

 rettelse

 rettelsesblad

 revideret udgave

 RFC

 rødbog

 rødliste

 salmebog

 samlede værker

 samleværk

 samling1

 sammensat værk

 scoping review

 sekundær litteratur

 sekundærpublikation

 selvpublicering

 selvudgivelse

 semipublikation

 separatum

 septologi

 serie1

 seriepublikation

 sideafgift

 single2

 singleartikel

 skelsættende værk

 skillingstryk

 skolebog

 skoleudgave

 skrift2

 slægtsbog

 småskrift1

 småtryk1

 sortbog

 sortebog

 spiseseddel

 Sprog og leg

 stambog3

 stamtavle

 standard3

 standardudgave1

 standardudgave2

 standardværk

 stat

 state-of-the-art-rapport

 statisk dokument

 statisk netpublikation

 stilmanual

 storskriftudgave

 stort værkprojekt

 studieudgave

 støttemateriale

 ståbi Symbol for registreret varemærke

 subskriptionsudgave

 supplerende materiale

 svagsynsudgave

 systematisk review

 særtryk

 tabelværk

 tabloidavis

 tegneserie

 tegneseriealbum

 teknisk rapport

 tekstudgivelse

 telefonbog

 tertiær litteratur

 tesis

 tetralogi

 tidebog

 tidsskrift

 tidstavle

 tilgiftsvare

 traktat1

 trilogi

 trykfejlsliste

 tryksag1

 tryksag2

 turistvejledning

 Tænkepauser

 udgave på stort papir

 udgivelse

 udgivne breve

 udsnit

 udstillingskatalog

 udvalgte værker

 ugeavis

 ugeblad

 undergrundspresse

 undervisningskompendium

 undervisningsmateriale

 undervisningsmiddel

 universalbiografi

 universitetsvejviser

 urimelighedsrapport

 vademecum

 variantudgave

 variorumudgave

 vejledning1

 vejledning3

 vejledning i udarbejdelse af publikationer

 vejviser1

 vejviser over forskningsinstitioner og højere uddannelse

 videnskabelig udgave

 videnssyntese

 vidensyntese

 voksenbog

 vuggetryk

 værkstedshåndbog

 værktøjsbog1

 værktøjsbog2

 webside

 working paper

 åbent brev

 årbog

 årsberetning

 årspublikation

 årsrapport

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det