Klynge:  Informationskompetence og læring

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 1000 bøger før skolestart

 ABC1

 adfærdsteori

 akademisk skrivning

 akkrediteret biblioteksuddannelse

 alfabetisering2

 almendannelse

 almenviden

 ALP

 ambition

 analfabetisme

 andenhåndsviden

 antiplagiatværktøj

 antropologisk psykologi

 ANZIIL standarden

 arbejdsbog

 autodidakt

 autodidaktisk informationsadfærd

 autoritetshierarki

 baggrundsinformation

 baggrundsviden

 BDI-uddannelse

 begynder

 begynderbog

 begynderfejl

 bibliografiundervisning

 bibliotekarisk

 bibliotekariske kernekompetencer

 bibliotekaruddannelse

 biblioteksdidaktik

 biblioteksorientering

 bibliotekspædagogik

 boglig viden

 boglige kundskaber

 Bogstart

 brainstorm

 brainstorming

 brugerdreven innovation

 Coursera

 courseware

 cross-listing

 curriculum

 dannelse

 deskresearch

 det kognitive synspunkt

 digital dannelse

 digital kompetence

 digital læring

 digital læringsplatform

 digital pædagogik

 digitalt medborgerskab

 distanceuddannelse

 Dunning-Kruger-effekten

 dysleksi

 e-læring

 ekurser.nu

 elementær

 elevens bog

 elitekultur

 erfaring

 examen artium

 facitliste

 faglig formidling

 fagplan

 filosofikum

 finkultur

 fjernundervisning

 Flesch-Kincaid readability test

 folkehøjskole

 folkelaboratorium

 folkeoplysning

 folkeuniversitet

 fordybelse

 forelæsning

 formuleringsevne

 forskningsspørgsmål

 fortæl dem, hvad de behøver

 fortæl dem, hvad de ønsker

 forudsætningsniveau

 frilæsningsbog

 færdighed

 førstehåndsviden

 Georg Brandes-metoden

 graduate studier

 gratis digitale læringsressourcer

 gratis læringsressourcer

 gymnasiebibliotekar

 historieløs

 hjælpefag

 hovedopgave

 hurtiglæsning

 højkultur

 højskole1

 højskole2

 ICILS

 ikkeviden

 indholdskompetence

 indholdsmæssig kompetence

 indsigt

 informationsbehov

 informationscirkel

 informationsevaluering

 informationskompetence

 International Computer and Information Literacy Study

 itslearning

 kanalmetaforen

 kandidatuddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

 kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling

 katekismus

 kildeanalyse

 kildeevaluering

 kildekritik

 klassesæt

 kludetæppe

 knowhow

 kollokvium

 kompetence

 konstruktivistisk museum

 kulturhistorisk psykologi

 kundskabsformer

 laborativt materiale

 learning management system

 Lectio

 ledningsmetaforen

 lektiecafé

 lektionsplan

 LET-tal

 letlæselig bog

 letlæsningsbog

 Lib-guide.dk

 licentiatafhandling

 literacy

 litteratursøgningsundervisning

 lix

 LMS

 LSU

 læreanstaltsbibliotek

 lærebog

 læreprogram

 lærerbibliotekar

 lærerens bog

 læring

 læsbarhedsindeks

 læse-skrive-regne-færdigheder

 læsealder

 læsebånd2

 læseform

 læsefærdighed

 læseglæde

 læselyst

 læsemåde

 læseplan1

 læseplan2

 læseprøve2

 læsetest

 læsetid

 læsevejledning2

 lørnerordbog

 massivt åbent onlinekursus

 medforfattererklæring

 mediekompetence

 mentor

 metakognition

 metakompetence

 metaliteracy

 metodefrihed

 MOOC

 målgruppe

 new literacies

 niveauinddeling af publiceringskanaler

 nybegynder

 opgave

 opgavebibliografi

 opgavefortegnelse

 opgavekatalog

 opgaver.com

 opgaveregistrant

 opgaveskrivning

 oplysning1

 ordblindhed

 overbygningsuddannelsen

 overføringsmetaforen

 papirbaseret viden

 paratviden

 patchwork

 pensum

 petitum

 PISA

 plagiat

 pligtlæsning

 pluklæsning

 praksis

 praktik

 problemformulering

 procedureviden

 professionshøjskole

 Programme for International Student Assessment

 programmeret tekst

 pædagogisk læringscenter

 samtalebog2

 scorm

 selvhjulpen

 seminar2

 sidemandsoplæring

 skimming

 skimning

 skole1

 skolebibliotekar

 skolebog

 skoleudgave

 skrivebordsforskning

 skrivecafé

 skriveværksted

 skrivopgave.dk

 socialisering

 sociokognitiv teori

 sociokulturel teori

 sommerskole

 sommeruniversitet

 speciale1

 specialeafhandling

 stave sig igennem

 stavefejl

 stilmanual

 strategisk fortielse

 studenterindflydelse

 studia humanitatis

 studiefelt

 studielæsning

 studienet.dk

 studieområde

 studieopgave

 studieportalen.dk

 Styrelsen for It og Læring

 støttedisciplin

 støttefag

 taskebog

 tendens

 transliteracy

 tutorial

 UB-testen

 uddannelse

 uddannelsesbibliotek

 udtryksevne

 undergraduate studier

 undervisereksemplar

 undervisning

 undervisningsmateriale

 undervisningsmiddel

 undervisningspligt

 UNI-C

 university college

 Urkund

 uvidenhed

 vejledning i udarbejdelse af publikationer

 viden

 viden gennem kendskab

 videnformer

 videnhierarki

 vidensformer

 videnshierarki

 videnssted

 videnstaksonomi

 vidensted

 videntaksonomi

 VIKO

 virksomhedsteori

 visdom

 værktøjsfag

 webevaluering

 webinar

 webtutorial

 Wikipedia Scanner

 WikiScanner

 øveprogram

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det