Klynge:  Brugere

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 adfærdsteori

 adgangskort

 afinstitutionalisering

 ajourføring

 alfabetisering2

 almensprog

 ALP

 alumniadgang

 ambition

 analfabetisme

 anciennitet

 antropologisk psykologi

 antropologisk tilgang til BDI

 ASK

 aspektblindhed

 association

 begynder

 behov

 bekræftelsesbias

 besøgende

 besøgsprotokol

 bibliofili

 bibliomani

 bibliomania

 biblioteksangst

 biblioteksbesøg

 biblioteksfobi

 bibliotekslåner

 biblioterapi

 biometrisk identifikation

 blindskrift

 bogbesiddelse

 bogbytte

 bogdropper

 bogejerskab

 bogelsker

 boglæser

 bogorm2

 bogsluger

 bogven1

 bogven2

 bookcrossing

 borger

 brugbarhed

 bruger

 bruger-modellering

 brugerdreven innovation

 brugergenereret indhold

 brugergenereret medium

 brugerideologi

 brugerinddragelse

 brugerindflydelse

 brugerinvolvering

 brugermodel

 brugerprofil

 brugertilpasning

 brugerundersøgelse1

 brugerundersøgelse2

 brugeruvenlighed

 brugervenlighed

 børnekultur

 CAPTCHA

 cocreation

 computerangst

 computerfobi

 cyberchikane

 dagligsprog

 deadline

 deltager

 deltagerkultur

 deltagerstyring

 den digitale generation

 desorientering

 det brugerorienterede synspunkt

 det gyldne snit

 det kognitive synspunkt

 det uventede

 digital dannelse

 digital formidling

 digital kløft

 digital kompetence

 digital mobning

 distraktion

 dogmatisk

 doktrinær

 Dunning-Kruger-effekten

 dysleksi

 efterspørgsel

 ekkokammer

 ekspert

 eksponering

 enkulturation

 erfare

 etiket-effekt

 etnografisk tilgang til BDI

 evidensbaseret praksis

 exergaming

 exertainment

 eyetracking

 Facebook-generationen

 fagkundskab

 faktaresistent

 falsk positiv

 filterboble

 folkelaboratorium

 forbruger

 forbrugergenereret medium

 fordybelse

 forfaldsdato

 forhåndsviden

 formidling

 fornøjelseslæsning

 fortæl dem, hvad de behøver

 fortæl dem, hvad de ønsker

 forudsætningsniveau

 frie associationer

 fritidsadfærdsundersøgelse

 følger

 første persons perspektiv

 gamer

 Generation Y

 Generation Z

 Georg Brandes-metoden

 godt nok

 Google-generationen

 handicappede

 handling1

 HCI

 hurtiglæsning

 hverdagssprog

 hyperkorrektion

 ikkebruger

 ikkedigital borger

 ikkelineær læsning

 ikkelæser

 ikkelæsning

 illustrationslæsning

 indmeldelse

 infobesity

 infomania

 informationsadfærd

 informationsbehov

 informationsbias

 informationsfattig

 informationsinteraktion

 informationskompetence

 informationsoverlæs

 informationsoversvømmelse

 informationsrig

 informationssociologi

 informationsundgåelse

 interesse

 ivrig læser

 karriereniveau

 kedelig

 klient1

 klikkeadfærd

 klikkeaktivitet

 kognitiv arbejdsanalyse

 kognitiv dissonans

 kognitiv model

 kognitiv struktur

 kompetence

 konsument

 kriterier for frugtesløshed

 kulturbehov

 kulturel hukommelse

 kulturel kapital

 kulturelle behov

 kulturhistorisk psykologi

 kulturvaneundersøgelse

 kunde

 kundetilpasning

 kuratering

 lekture

 LibraryThing

 lineær læsning

 literacy

 litterær smag

 logning

 lystlæsning

 lytter

 lægmand

 læse mellem linjerne

 læse-skrive-regne-færdigheder

 læsealder

 læseform

 læsefærdighed

 læseglæde

 læsehest

 læseklub

 læselyst

 læsemåde

 læseoplevelse

 læser

 læserkreds

 læsesalsidentifikationskort

 læseselskab

 læsestof

 læsning

 låner

 lånerkategori

 mandebog

 medborgerskab

 MEDIATOR

 mediekompetence

 medlem

 menneske-maskine interaktion

 mobilforbrug

 monitorering

 MONSTRAT

 morskabslæsning1

 mudret informationsbehov

 mustread

 målgruppe

 nok information

 nybegynder

 nærlæsning

 omnivor

 opdatering

 opgaveskrivning

 oplevelseslæsning

 optimal fouragering

 ordassociation

 ordblindhed

 overload

 pageturner

 participant

 penetration

 persona

 personalisering

 personifisering

 personlig informationshåndtering

 personlig vidensstyring

 personlig videnstyring

 personlighed

 personligt knowledge management

 pertinens

 pinkode

 pluklæsning

 popularitet

 potentiel bruger

 princippet om mindste indsats

 prosumer

 præsensbenyttelse

 psykologi

 publikum

 punktlæsning

 radiolytter

 reception

 refback

 referenceinterview

 registrering af øjenbevægelser

 relevans

 romanklub

 sagkundskab

 samlemani

 samlermani

 samskabelse

 satisfice

 scholier

 seer

 selvhjulpen

 skimming

 skimning

 slutbruger

 slutbrugerinddragelse

 smag

 social informatik

 socialisering

 sociokognitiv teori

 sociokulturel teori

 sociologi

 spiller

 springende læsning

 spørgsmål

 standsning af informationssøgning

 stave sig igennem

 stejl indlæringskurve

 strategisk læsning

 studiekreds

 studielæsning

 superbruger

 søgeintention

 søgemål

 søgeundgåelse

 tavs viden

 teknofobi

 testlæser

 tifingersystem

 tilstrækkelig information

 tv-seer

 UB-testen

 uforudset

 undgåelse af information

 univor

 unputdownable

 usability

 usystematisk

 uventet

 vedligeholdelse

 vende det blinde øje til

 videbegær

 videbegærlighed

 videlyst

 videnimplementering

 vidensimplementering

 villet blindhed

 virksomhedsteori

 yndlingsbog

 yndlingslæsning

 åbenhed2

 »too much invested to quit«

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det